Συγγραφείς
AKHMATOVA, ANNA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
AKHMATOVA, ANNA
Alcolea, Santiago 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Alcolea, Santiago
ALEXIEVICH, SVETLANA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ALEXIEVICH, SVETLANA
ALLEN, JEFFERY RENARD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ALLEN, JEFFERY RENARD
ALLINGHAM, MARGERY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ALLINGHAM, MARGERY
AMIGORENA, HORACIO SANTIAGO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
AMIGORENA, HORACIO SANTIAGO
Andelman, David 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Andelman, David
ANDERSON, SHERWOOD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ANDERSON, SHERWOOD
ANDRIC, IVO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ANDRIC, IVO
Aragon, Louis 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Aragon, Louis
Arion, Radu 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Arion, Radu
ARLT, ROBERTO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ARLT, ROBERTO
Arnaoutis, Nathene 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Arnaoutis, Nathene
ASSOULINE, PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ASSOULINE, PIERRE
Baecque, Antoine 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Baecque, Antoine
Baigent, Michael 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Baigent, Michael
BANVILLE, JOHN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BANVILLE, JOHN
BARBA, ANDRES 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BARBA, ANDRES
Barbusse, Henri 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Barbusse, Henri
Barea, Arturo 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Barea, Arturo
BARICCO, ALESSANDRO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BARICCO, ALESSANDRO
BARNES, JULIAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BARNES, JULIAN
BARSOTTI, ELEONORA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BARSOTTI, ELEONORA
BAUDRILLARD, JEAN 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
BAUDRILLARD, JEAN
BEDOYERE, CAMILLA DE LA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BEDOYERE, CAMILLA DE LA
Beevor, Antony 10 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Beevor, Antony
BEIGEL, CHRISTINE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BEIGEL, CHRISTINE
BELY, ANDREI (BORIS NIKOLAEVICH BUGAEV) 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BELY, ANDREI (BORIS NIKOLAEVICH BUGAEV)
BENNET, ARNOLD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BENNET, ARNOLD
BENNETT, BRITT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BENNETT, BRITT
BERGSON, HENRI 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BERGSON, HENRI
BERLIN, LUCIA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BERLIN, LUCIA
Berners - Lee, Tim 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Berners - Lee, Tim
BERRY, EDWARD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BERRY, EDWARD
BIERMANN, FRANZISKA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BIERMANN, FRANZISKA
BOILAEU, P. NARCEJAC, T. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BOILAEU, P. NARCEJAC, T.
BOLANO, ROBERTO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BOLANO, ROBERTO
BONILLA, ROCIO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BONILLA, ROCIO
BOWLES, PAUL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BOWLES, PAUL
BRAUTIGAN, RICHARD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BRAUTIGAN, RICHARD
Breton 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Breton
BREWER, DAVID 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BREWER, DAVID
BROCH, HERMANN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BROCH, HERMANN
Brooke, Rupert 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Brooke, Rupert
BROWDER, BILL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BROWDER, BILL
BRUCKNER, PASCAL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BRUCKNER, PASCAL
BUCHAN, GEORGE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUCHAN, GEORGE
BUCHMANN, JURGEN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUCHMANN, JURGEN
BUCHNER, GEORG 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUCHNER, GEORG
BULGAKOV, MIKHAIL 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
BULGAKOV, MIKHAIL
BURNETT, F.H. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BURNETT, F.H.
BUSCH, WILHELM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUSCH, WILHELM
BUTTERFIELD, MOIRA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUTTERFIELD, MOIRA
BUZZATI, DINO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
BUZZATI, DINO
CALVINO, ITALO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CALVINO, ITALO
Catherwood, Christopher 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Catherwood, Christopher
Chandrasekaran, Rajiv 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Chandrasekaran, Rajiv
Chesi, Riccardo 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Chesi, Riccardo
CHRIST, MATTHEW R. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CHRIST, MATTHEW R.
CHRISTENSEN, INGER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CHRISTENSEN, INGER
Churchill, Randolph S. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Churchill, Winston 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Churchill, Winston
Churchill, Winston S. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Churchill, Winston S.
Churchland, Paul 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Churchland, Paul
CLOGG, RICHARD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CLOGG, RICHARD
COE, JONATHAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
COE, JONATHAN
Cosgrove, Katerina 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Cosgrove, Katerina
CRANE, STEPHEN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CRANE, STEPHEN
Crevel 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Crevel
CRISPIN, EDMUND 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
CRISPIN, EDMUND
Cross, Neil 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Cross, Neil
Cummings, E. E. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Cummings, E. E.
Cunliffe, Barry 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Cunliffe, Barry
DAENINCKX, DIDIER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DAENINCKX, DIDIER
DAGERMAN, STIG 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DAGERMAN, STIG
DAHL, ROALD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DAHL, ROALD
Dali 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Dali
DALRYMPLE, WILLIAM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DALRYMPLE, WILLIAM
Damiens, Maryse 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Damiens, Maryse
DAUTREMER, REBECCA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DAUTREMER, REBECCA
DE MAUPASSANT, GUY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DE MAUPASSANT, GUY
Delelis, Philippe 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Delelis, Philippe
DELFORGE, HELENE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DELFORGE, HELENE
Delibes, Miguel 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Delibes, Miguel
DENON, VIVANT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DENON, VIVANT
DESGUALDO, PAULA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DESGUALDO, PAULA
Diehl, Charles 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Diehl, Charles
Diome, Fatou 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Diome, Fatou
DOBELLI, ROLF 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DOBELLI, ROLF
DOUCEY, BRUNO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DOUCEY, BRUNO
DRIEU-LA, ROCHELLE PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DRIEU-LA, ROCHELLE PIERRE
DUMAS, ALEXANDRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DUMAS, ALEXANDRE
DURRELL, GERALD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
DURRELL, GERALD
ECHENOZ, JEAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ECHENOZ, JEAN
Einstein, Albert 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Einstein, Albert
ELLIOT, T.S. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ELLIOT, T.S.
ELLIS, DEBORAH 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ELLIS, DEBORAH
Eluard, Paul 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Eluard, Paul
ERDOGAN, ASLI 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ERDOGAN, ASLI
Exupery, De Saint Antoine 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Exupery, De Saint Antoine
Fallaci, Oriana 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Fallaci, Oriana
FALLADA, HANS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
FALLADA, HANS
Fenby, Jonathan 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Fenby, Jonathan
FERRIE, CHRIS - KREGENOW, JULIA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
FERRIE, CHRIS - KREGENOW, JULIA
Finn, Robert 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Finn, Robert
FLAUBERT, GUSTAVE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
FLAUBERT, GUSTAVE
FORD, FORD-MADOX 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
FORD, FORD-MADOX
FOUCAULT, MICHEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
FOUCAULT, MICHEL
GALSWORTHY, JOHN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GALSWORTHY, JOHN
GARSHIN, VSEVOLOD 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GARSHIN, VSEVOLOD
Gary, Romain 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Gary, Romain
GAZDANOV, GAITO 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
GAZDANOV, GAITO
Geib, Gustav 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Geib, Gustav
GENHARD, MICHAEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GENHARD, MICHAEL
Gimferrer, Pere 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Gimferrer, Pere
GIONO, JEAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GIONO, JEAN
Glucksmann, Andre 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Glucksmann, Andre
GODEL, KURT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GODEL, KURT
GOETHE, J.W. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GOETHE, J.W.
GOMBRICH, E.H. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GOMBRICH, E.H.
GOODWIN, DAISY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GOODWIN, DAISY
GORKY, MAXIM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GORKY, MAXIM
Graber, Corinne 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Graber, Corinne
GRAVETT, EMILY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GRAVETT, EMILY
GREEN, DAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GREEN, DAN
GREENE, GRAHAM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GREENE, GRAHAM
Gregory, Sandra 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Gregory, Sandra
GRIMM, HANS-HERBERT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GRIMM, HANS-HERBERT
GROSSMAN, VASILII 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GROSSMAN, VASILII
GUEZ, OLIVIER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
GUEZ, OLIVIER
Guillou, Jean Francois 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Guillou, Jean Francois
Guth, Alan 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Guth, Alan
Gutierez, Hugo 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Gutierez, Hugo
HAAG, MICHAEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HAAG, MICHAEL
HACKL, ERICH 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HACKL, ERICH
HADDAD, HUBERT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HADDAD, HUBERT
HALL KELLY, MARTHA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HALL KELLY, MARTHA
Halo,Thea 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Halo,Thea
HAM, PAUL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HAM, PAUL
HAMSUN, KNUT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HAMSUN, KNUT
Hanes, W. Travis 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Hanes, W. Travis
HARARI, YUVAL NOAH 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HARARI, YUVAL NOAH
HARDY, THOMAS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HARDY, THOMAS
HARTER, HELEN - KASPI, ANDRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HARTER, HELEN - KASPI, ANDRE
HASEK, JAROSLAV 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HASEK, JAROSLAV
Hawking, Stephen 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Hawking, Stephen
Haythornthwaite, Philip 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Haythornthwaite, Philip
Healy, Mark 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Healy, Mark
HERTMANS, STEFAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HERTMANS, STEFAN
Hickey, Michael 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Hickey, Michael
Higham, Robin 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Higham, Robin
Hilferding, Rudolf 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Hilferding, Rudolf
HIRST, JOHN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HIRST, JOHN
HOFFMANN E.T.A. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HOFFMANN E.T.A.
HOUELLEBECQ, MICHEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HOUELLEBECQ, MICHEL
HUYSMANS, JORIS-KARL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
HUYSMANS, JORIS-KARL
IBSEN, HENRIK 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
IBSEN, HENRIK
ILLIES, FLORIAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ILLIES, FLORIAN
Innes, Hammond 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Innes, Hammond
Irving, David 7 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Irving, David
ISSERLIS, STEVEN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ISSERLIS, STEVEN
JARRY, ALFRED 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
JARRY, ALFRED
Jordan, Rita 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Jordan, Rita
JORY, JOHN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
JORY, JOHN
JUFFE, MICHEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
JUFFE, MICHEL
Kant, Immanuel 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Kant, Immanuel
KAPLAN, ALICE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
KAPLAN, ALICE
KELSEN, HANS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
KELSEN, HANS
Kemprecos, Paul 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Kemprecos, Paul
KINNEAR, NICOLA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
KINNEAR, NICOLA
KIS, DANILO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
KIS, DANILO
Kissinger, Henry 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Kissinger, Henry
KNAUSGAARD, KARL-OVE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
KNAUSGAARD, KARL-OVE
Krishnamurti, J. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Krishnamurti, J.
Kristeva, Julia 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Kristeva, Julia
LAFON, LOLA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LAFON, LOLA
LARROQUE, ANNE-CLEMENTINE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LARROQUE, ANNE-CLEMENTINE
LAWRENCE, DAVID-HERBERT (D.H.) 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LAWRENCE, DAVID-HERBERT (D.H.)
Lazorthes, Guy 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Lazorthes, Guy
Leigh, Richard 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Leigh, Richard
Levi - Strauss, Claude 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Levi - Strauss, Claude
Levitt, Lawrence 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Levitt, Lawrence
Lewis, Bernard 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Lewis, Bernard
Liano, Ignacio 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Liano, Ignacio
Liddell, Robert 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Liddell, Robert
LIES, BRIAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LIES, BRIAN
Lindqvist, Herman 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Lindqvist, Herman
Linner, Sture 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Linner, Sture
LITCHFIELD, DAVID 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LITCHFIELD, DAVID
LIU, LYDIA H. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LIU, LYDIA H.
LONG, A.A. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LONG, A.A.
LONG, ANTHONY A. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LONG, ANTHONY A.
LORCA, FEDERICO GARCIA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LORCA, FEDERICO GARCIA
LOTTI, PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LOTTI, PIERRE
LOUIS, PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LOUIS, PIERRE
LOUYS, PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
LOUYS, PIERRE
Macaulay, Stewart 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Macaulay, Stewart
MACFADEN, BERNICE L. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MACFADEN, BERNICE L.
Malcoyanni, Maria 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Malcoyanni, Maria
MALTE, MARCUS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MALTE, MARCUS
MARCOLONGO, ANDRES 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MARCOLONGO, ANDRES
Martin, Russell 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Martin, Russell
Martin, William 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Martin, William
Mascetti, Manuela Dunn 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Mascetti, Manuela Dunn
MATHIEZ, ALBERT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MATHIEZ, ALBERT
Mayer, Eric 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Mayer, Eric
McCORMACK, MIKE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
McCORMACK, MIKE
McGRATH, PATRICK 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
McGRATH, PATRICK
MEDDOUR, WENDY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MEDDOUR, WENDY
MELVILLE, HERMAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MELVILLE, HERMAN
Mereskovski, Demetrio 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Mereskovski, Demetrio
MESA, SARA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MESA, SARA
Messadie, Gerald 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Messadie, Gerald
MICHELANGELO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MICHELANGELO
MILLER, HENRY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MILLER, HENRY
Min, Anchee 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Min, Anchee
MORAVIA, ALBERTO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MORAVIA, ALBERTO
Mosse, Claude 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Mosse, Claude
MOUAWAD, WAJDI 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
MOUAWAD, WAJDI
NADAL, RAFEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
NADAL, RAFEL
Nagorski, Andrew 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Nagorski, Andrew
NATT, OCH DAG NIKLAS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
NATT, OCH DAG NIKLAS
NELSON, JO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
NELSON, JO
NG, CELESTE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
NG, CELESTE
Nicol, Donald 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Nicol, Donald
Niemi, Mikael 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Niemi, Mikael
Norwich, John Julius 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Norwich, John Julius
O'CONNOR, FLANNERY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
O'CONNOR, FLANNERY
OBIOMA, CHIGOZIE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
OBIOMA, CHIGOZIE
PAABO, SVANTE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PAABO, SVANTE
PALIA, ISABELLA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PALIA, ISABELLA
PALOMAS, ALEJANDRO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PALOMAS, ALEJANDRO
PANCAKE, D' J. BREECE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PANCAKE, D' J. BREECE
PANTEL-SCHMITT, PAULINE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PANTEL-SCHMITT, PAULINE
PARINI, JAY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PARINI, JAY
PASTERNAK, BORIS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PASTERNAK, BORIS
Pelot, Pierre 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Pelot, Pierre
Penrose, Roger 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Penrose, Roger
PERCIVAL, TOM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PERCIVAL, TOM
Peret 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Peret
PIETRANTONIO NTONATELLA. DI 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PIETRANTONIO NTONATELLA. DI
PIPERNO, ALESSANDRO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PIPERNO, ALESSANDRO
PONGE, FRANCIS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PONGE, FRANCIS
POTTER, BEATRIX 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
POTTER, BEATRIX
POUND, EZRA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
POUND, EZRA
POWER, COBBE FRANCES 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
POWER, COBBE FRANCES
PREVERT, JACQUES 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PREVERT, JACQUES
PUPPI, LIONELLO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
PUPPI, LIONELLO
RABELAIS, FRANCOIS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RABELAIS, FRANCOIS
Reed, Mary 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Reed, Mary
RIBEIRO, JONAS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RIBEIRO, JONAS
Ricardo, David 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ricardo, David
Richter, Heinz 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Richter, Heinz
RICHTER, HEINZ A. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RICHTER, HEINZ A.
RILKER, RAINER-MARIA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RILKER, RAINER-MARIA
Rimbaud 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Rimbaud
RODOREDA, MERCE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RODOREDA, MERCE
Rolland, Romain 21 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Rolland, Romain
ROSE, HEATHER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ROSE, HEATHER
Roux, Jean - Paul 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Roux, Jean - Paul
Runciman, Steven 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Runciman, Steven
RUSHDIE, SALMAN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RUSHDIE, SALMAN
Russack, Hermann Hans 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Russack, Hermann Hans
RUSSELMANN, ANNA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
RUSSELMANN, ANNA
Sampedro, Jose Luis 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Sampedro, Jose Luis
SANCHEZ-VEGARA, ISABEL 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
SANCHEZ-VEGARA, ISABEL
Sanello, Frank 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Sanello, Frank
SCHAPER, RUDIGER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SCHAPER, RUDIGER
SCHMITT, CARL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SCHMITT, CARL
Searle, John 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Searle, John
Silo 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Silo
SLOCOMBE, ROMAIN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SLOCOMBE, ROMAIN
Smith, Huston 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Smith, Huston
SMOLLETT, TOBIAS 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SMOLLETT, TOBIAS
ST. VINCENT-MILLAY, EDNA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ST. VINCENT-MILLAY, EDNA
STEGNER, WALLACE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
STEGNER, WALLACE
Stellino, Paolo 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Stellino, Paolo
STENDHAL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
STENDHAL
STILTON, GERONIMO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
STILTON, GERONIMO
STONE, IRVING 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
STONE, IRVING
Strachan, Hew 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Strachan, Hew
SWEET, SUZAN - MILES, BRENDA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SWEET, SUZAN - MILES, BRENDA
SZABO, MAGDA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
SZABO, MAGDA
TAMARO, SUZANNA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TAMARO, SUZANNA
TANPINAR, AHMET-HAMDI 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TANPINAR, AHMET-HAMDI
TASIS, RAFAEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TASIS, RAFAEL
THOMAS, ISABEL 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
THOMAS, ISABEL
Thomson, Katharine 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Thomson, Katharine
Tierney, Michael 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Tierney, Michael
TOCQUEVILLE ,ALEXIS. DE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TOCQUEVILLE ,ALEXIS. DE
TOIBIN, COLM 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TOIBIN, COLM
TOLSTOI, LEON 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
TOLSTOI, LEON
TONER, JERRY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TONER, JERRY
Turnbull, Victor 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Turnbull, Victor
TURNEY, SIMON 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
TURNEY, SIMON
ULITSKAYA, LUDMILA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ULITSKAYA, LUDMILA
UNAMUNO MIGUEL. DE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
UNAMUNO MIGUEL. DE
Van Creveld, Martin 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Van Creveld, Martin
VECCHIONI, ROBERTO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
VECCHIONI, ROBERTO
VIDAL-NAQUET, PIERRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
VIDAL-NAQUET, PIERRE
Vinchon, J. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Vinchon, J.
WALLACE, MELANIE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WALLACE, MELANIE
WALSER, MARTIN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WALSER, MARTIN
WALSER, ROBERT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WALSER, ROBERT
WATSON, HANNAH 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WATSON, HANNAH
WAX, RUBY 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WAX, RUBY
Weiner, Howard 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Weiner, Howard
Weiner, Tim 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Weiner, Tim
WELLS, HERBERT-GEORGE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WELLS, HERBERT-GEORGE
Whittemore, Edward 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Whittemore, Edward
Wilde, Oscar 15 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Wilde, Oscar
WILLIAMS, JOHN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WILLIAMS, JOHN
WILLY, ROMONT 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WILLY, ROMONT
WOHLLEBEN, PETER 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WOHLLEBEN, PETER
WOLF, CHRISTA 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
WOLF, CHRISTA
WOOLF, VIRGINIA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WOOLF, VIRGINIA
WYCKOFF, JERRY - UNELL C. BARBARA 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
WYCKOFF, JERRY - UNELL C. BARBARA
YALOM, MARILYN 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
YALOM, MARILYN
Ying, Hong 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ying, Hong
ZINI, ZINO 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ZINI, ZINO
ZOLA, EMILE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ZOLA, EMILE
Αβδελά, Έφη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αβδελά, Έφη
Αγάθος, Θανάσης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αγάθος, Θανάσης
Αγάθου, Καλλιόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αγάθου, Καλλιόπη
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ
Αγρας, Τέλλος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αγρας, Τέλλος
Αδάμ, Αγγελική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αδάμ, Αγγελική
Αδαμαντιάδης, Νάσος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αδαμαντιάδης, Νάσος
Αδαμόπουλος, Κ.Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αδαμόπουλος, Κ.Γ.
Αθανασόπουλος, Παν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αθανασόπουλος, Παν.
Αθανασοπούλου, Μαρία 8 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αθανασοπούλου, Μαρία
Αθανασούλης, Κρίτων 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αθανασούλης, Κρίτων
Αιγινήτης, Δ. Νικ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αιγινήτης, Δ. Νικ.
ΑΙΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ Ι. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΙΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ Ι.
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Αλαβέρα, Αγγελική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλαβέρα, Αγγελική
Αλεβύ, Ντανιέλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλεβύ, Ντανιέλ
Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος
Αλεξάνδρου, Αρης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αλεξάνδρου, Αρης
Αλεξίου, Χρίστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλεξίου, Χρίστος
Αλκμήνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλκμήνη
Αλκοφοράντο, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλκοφοράντο, Μαρία
Αλυάττης, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αλυάττης, Γιάννης
Αμολοχίτου - Βλαχάκη, Αγλαΐα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αμολοχίτου - Βλαχάκη, Αγλαΐα
Αμπαδογιάννη, Λιλίκα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αμπαδογιάννη, Λιλίκα
Αναγνώστου, Γιώργος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αναγνώστου, Γιώργος
Αναστασόπουλος, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αναστασόπουλος, Βασίλης
Ανδρέου, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ανδρέου, Γιώργος
Ανεμοδούρας, Στέλιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ανεμοδούρας, Στέλιος
Αντλερ, Αλφρεντ 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αντλερ, Αλφρεντ
Αντρέγιεφ, Λέονιντ 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αντρέγιεφ, Λέονιντ
Αντωνάκου, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αντωνάκου, Α.
Αξιώτης, Σάββας 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αξιώτης, Σάββας
Αραπαντώνης-Καλλέργης, Νικ.-Αλέξ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αραπαντώνης-Καλλέργης, Νικ.-Αλέξ.
Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Μαρία 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Μαρία
Αργυρού, Χρήστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αργυρού, Χρήστος
Αρδαβάνης, Αλέξανδρος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αρδαβάνης, Αλέξανδρος
ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΤΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΤΟΣ
Αρμπούζοβ, Αλεξέι 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Αρμπούζοβ, Αλεξέι
Ασημακόπουλος, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ασημακόπουλος, Κώστας
ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Αυγέρη, Κατερίνα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αυγέρη, Κατερίνα
Αυδή - Καλκάνη, Ίρις 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Αυδή - Καλκάνη, Ίρις
ΑΥΔΙΚΟΣ, ΓΡ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΑΥΔΙΚΟΣ, ΓΡ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Βαλασίδης, Κυριάκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαλασίδης, Κυριάκος
Βαλβής, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαλβής, Κώστας
Βαλλαντέν, Αντονίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαλλαντέν, Αντονίνα
Βαλλιανάτος, Παναγής 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαλλιανάτος, Παναγής
Βαλλιάνου, Ερατώ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαλλιάνου, Ερατώ
Βαν Γκογκ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βαν Γκογκ
ΒΑΝΕΛΛΗΣ, Δ. ΠΕΤΡΟΥ, Θ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΒΑΝΕΛΛΗΣ, Δ. ΠΕΤΡΟΥ, Θ.
Βαρικας, Βάσσος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Βαρικας, Βάσσος
Βάρναλης, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βάρναλης, Κώστας
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Βασιλάκη, Άννα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βασιλάκη, Άννα
Βασιλικός, Βασίλης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Βασιλικός, Βασίλης
Βασταρούχας, Δημήτρης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Βασταρούχας, Δημήτρης
ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
Βεζυρτζή - Νίκολσον, Ελευθερία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βεζυρτζή - Νίκολσον, Ελευθερία
Βεργόπουλος, Αργύρης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Βεργόπουλος, Αργύρης
Βερδέμπελη, Β. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βερδέμπελη, Β.
Βερν, Ιουλίου 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βερν, Ιουλίου
ΒΙΖΥΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΒΙΖΥΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
Βιτάλης, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βιτάλης, Κώστας
Βλάχος, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βλάχος, Γιώργος
Βολανάκης, Λάμπης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βολανάκης, Λάμπης
Βουρλέκης, Σώτος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βουρλέκης, Σώτος
Βουτσινάς, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βουτσινάς, Γιάννης
Βουτυράς, Δημοσθένης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βουτυράς, Δημοσθένης
Βρατσίστα - Κατσαδωράκη, Δόμνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Βρατσίστα - Κατσαδωράκη, Δόμνα
Βρεττάκος, Νικηφόρος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Βρεττάκος, Νικηφόρος
ΓΑΒΡΑΣ, ΜΑΝΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΓΑΒΡΑΣ, ΜΑΝΟΣ
Γαβριηλίδης, Σάββας 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γαβριηλίδης, Σάββας
Γαϊτάνου, Πόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γαϊτάνου, Πόπη
Γαλάνη, Μαρίζα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γαλάνη, Μαρίζα
Γαλάνη, Ρούλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γαλάνη, Ρούλα
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
Γερουλάνος, Γεώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γερουλάνος, Γεώργος
Γερουλάνος, Μ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γερουλάνος, Μ.
Γεωργαντώνης, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γεωργαντώνης, Νίκος
Γεωργιάδου - Κούντουρα, Ευθυμία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γεωργιάδου - Κούντουρα, Ευθυμία
Γεωργίου, Ανδρέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γεωργίου, Ανδρέας
Γεωργόπουλος, Παναγιώτης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γεωργόπουλος, Παναγιώτης
Γιαλούρης, Αντώνης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γιαλούρης, Αντώνης
Γιαννίδης, Ελισαίος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γιαννίδης, Ελισαίος
Γιαννόπουλος, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γιαννόπουλος, Γιάννης
Γιαννόπουλος, Πύρρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γιαννόπουλος, Πύρρος
Γιουνγκ, Κάρλ - Γκούσταφ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γιουνγκ, Κάρλ - Γκούσταφ
Γιώσα, Πηνελόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γιώσα, Πηνελόπη
Γκαίτε, Βόλφγκανγκ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκαίτε, Βόλφγκανγκ
Γκαλιεν Γκ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκαλιεν Γκ.
Γκανάσου, Τζούλια 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γκανάσου, Τζούλια
Γκέιγερσταμ, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκέιγερσταμ, Γ.
Γκιούλη, Βιργινία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκιούλη, Βιργινία
Γκλοτ, Σ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκλοτ, Σ.
Γκόγκολ, Νικολάι 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γκόγκολ, Νικολάι
Γκόλφης, Ρήγας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκόλφης, Ρήγας
Γκόνος, Κ. Θανάσης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκόνος, Κ. Θανάσης
Γκόρκη, Μαξίμ 11 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γκόρκη, Μαξίμ
Γκραφ, Εκατερίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκραφ, Εκατερίνα
Γκρής, Ηλίας 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γκρής, Ηλίας
Γκρόσμαν, Βασίλι 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Γκρόσμαν, Βασίλι
Γκρουσέ, Ρενέ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γκρουσέ, Ρενέ
Γρηγοράκης, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γρηγοράκης, Νίκος
Γρηγόρης, Γερ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γρηγόρης, Γερ.
Γρηγοριάδης, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Γρηγοριάδης, Βασίλης
ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΑΛΚΟΣ Γ., ΧΟΡΤΗΣ Α., ΧΟΡΤΗΣ Ε. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΑΛΚΟΣ Γ., ΧΟΡΤΗΣ Α., ΧΟΡΤΗΣ Ε.
Δαμιανός, Αλέξης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δαμιανός, Αλέξης
Δαμουλάκης, Ευγένιος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δαμουλάκης, Ευγένιος
Δαμουλάκης, Νάσος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δαμουλάκης, Νάσος
Δανιήλ Κ., Ηρακλής 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δανιήλ Κ., Ηρακλής
Δαρβίνος, Κάρολος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δαρβίνος, Κάρολος
Δασκαλάκη-Αλεξίου, Έλλη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δασκαλάκη-Αλεξίου, Έλλη
Δασκαλόπουλος, Ακος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δασκαλόπουλος, Ακος
Δενδρινός, Γεώργιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δενδρινός, Γεώργιος
Δημάκη, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημάκη, Κ.
Δημαράς, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημαράς, Κ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ
Δημητριάδης, Γιάγκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημητριάδης, Γιάγκος
Δημητριάδης, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημητριάδης, Δημήτρης
Δημητρίου, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημητρίου, Βασίλης
Δημητρούλη, Κωνσταντίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δημητρούλη, Κωνσταντίνα
Δημητρούλια, Τιτίκα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δημητρούλια, Τιτίκα
Δικταίος, Αρης 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δικταίος, Αρης
Δίπλα-Μαλάμου, Κλεαρέτη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δίπλα-Μαλάμου, Κλεαρέτη
ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δούναβη, Λουκριτία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δούναβη, Λουκριτία
Δρόγκαρη, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δρόγκαρη, Μαρία
Δρόσου, Καίτη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Δρόσου, Καίτη
Δρόσου, Μάγια 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δρόσου, Μάγια
Δρούζα, Ελένη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δρούζα, Ελένη
Δωριάδης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Δωριάδης
Εγγονόπουλος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Εγγονόπουλος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΜΑΝΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΜΑΝΟΣ
Ελίγια, Γιώσεφ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ελίγια, Γιώσεφ
Έλιοτ, Τ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Έλιοτ, Τ.
Ελύτης, Οδυσσέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ελύτης, Οδυσσέας
Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος
Ένκβιστ, Περ Όλοβ 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ένκβιστ, Περ Όλοβ
Έρενμπουργκ, Ιλιά 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Έρενμπουργκ, Ιλιά
Ερριώ, Εδουάρδος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ερριώ, Εδουάρδος
Ευαγγελάτος, Χρήστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ευαγγελάτος, Χρήστος
Ευριπίδης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ευριπίδης
Ζαβός, Περικλής 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζαβός, Περικλής
Ζαρογιάννης, Ιωάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζαρογιάννης, Ιωάννης
Ζαχαράκης, Τώνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζαχαράκης, Τώνη
Ζεβγάς, Αντρέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζεβγάς, Αντρέας
Ζενάκος, Λεων. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζενάκος, Λεων.
Ζεραλντύ, Πωλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζεραλντύ, Πωλ
Ζηνοβίεφ, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζηνοβίεφ, Γ.
Ζιλού, Ζαν - Φρανσουά 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζιλού, Ζαν - Φρανσουά
Ζολά, Εμίλ 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ζολά, Εμίλ
Ζουζούλα, Ελένη 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ζουζούλα, Ελένη
Ζωγραφίδου, Ζώζη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ζωγραφίδου, Ζώζη
Ζωγράφου, Μαρίνα 7 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ζωγράφου, Μαρίνα
Ηλιάδη, Βασ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ηλιάδη, Βασ.
Ηλιάδου, Βούλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ηλιάδου, Βούλα
Ηρόδοτος 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ηρόδοτος
Θαλασσινός, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Θαλασσινός, Γιάννης
Θανέλλας, Χαράλαμπος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Θανέλλας, Χαράλαμπος
Θουκυδίδου 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Θουκυδίδου
Θρακιώτης, Κώστας 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Θρακιώτης, Κώστας
Ιατρίδου, Η. Γεωργ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ιατρίδου, Η. Γεωργ.
Ιγγλέση, Χρυσή 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ιγγλέση, Χρυσή
Ιλίνσκαγια - Αλεξανδροπούλου, Σόνια 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ιλίνσκαγια - Αλεξανδροπούλου, Σόνια
Ίψεν, Ερρίκος 12 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ίψεν, Ερρίκος
Ιωακειμόπουλος, Μηνάς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ιωακειμόπουλος, Μηνάς
Ιωαννίδης, Ιωάννης 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ιωαννίδης, Ιωάννης
Ιωάννου, Θέμος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ιωάννου, Θέμος
Καγιάμ, Ομάρ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καγιάμ, Ομάρ
Καζαντζάκη, Γαλατεία 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καζαντζάκη, Γαλατεία
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΩ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΩ
Καλβοκορέσσι, Μ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καλβοκορέσσι, Μ.
Καλλιαμπέτσου, Ρούλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καλλιαμπέτσου, Ρούλα
Κάλντγουελ, Έρσκιν 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κάλντγουελ, Έρσκιν
Κάλος, Ντίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κάλος, Ντίνα
Καλύβη, Καλή 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καλύβη, Καλή
Καλφοπούλου, Λένα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καλφοπούλου, Λένα
Κανέλλου-Κουνάδη, Έλλη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κανέλλου-Κουνάδη, Έλλη
Καραβά, Κανή 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καραβά, Κανή
Καραγάτσης, Μ. 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καραγάτσης, Μ.
Καραλέξη, Έφη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καραλέξη, Έφη
Καραμήτσος, Τάσος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καραμήτσος, Τάσος
Καραντώνη, Αντρέα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καραντώνη, Αντρέα
Καραφωτιάς - Ελλήγενης, Πάνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καραφωτιάς - Ελλήγενης, Πάνος
Καραφωτιάς, Παναγιώτης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καραφωτιάς, Παναγιώτης
Καρής, Μιχ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καρής, Μιχ.
ΚΑΡΙΖΩΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΑΡΙΖΩΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Καρλάυλ, Έλεν 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καρλάυλ, Έλεν
Κάρλου, Αντιγόνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κάρλου, Αντιγόνη
Καρόκη, Λεωνή 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καρόκη, Λεωνή
Καρούσου, Δ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καρούσου, Δ.
Καρρέρ, Αλ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καρρέρ, Αλ.
Καρρέρας, Χοσέ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καρρέρας, Χοσέ
Καρυωτάκης, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καρυωτάκης, Γ.
Κασσέλ, Γκουστάβ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κασσέλ, Γκουστάβ
Καστελλάν, Ζωρζ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καστελλάν, Ζωρζ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΑ
Καστρισίου - Κυριακοπούλου, Ελένη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Καστρισίου - Κυριακοπούλου, Ελένη
Κατελανή - Cooley, Βάνια 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κατελανή - Cooley, Βάνια
Κατελανή - Κούλεϋ, Βάνια 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κατελανή - Κούλεϋ, Βάνια
Κατηφόρης, Ν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κατηφόρης, Ν.
Κατσιγρά, Άννα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κατσιγρά, Άννα
Κατσιλίβας, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κατσιλίβας, Νίκος
Κατσίρη, Κατερίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κατσίρη, Κατερίνα
Καψαμπελης, Εμμ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Καψαμπελης, Εμμ.
Κεφάλα, Αργυρώ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κεφάλα, Αργυρώ
ΚΕΦΑΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΕΦΑΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κίπλινγκ, Ρούντγιαρντ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κίπλινγκ, Ρούντγιαρντ
Κιρκλαντ, Τζακ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κιρκλαντ, Τζακ
Κλαρκ, Μπαρρέτ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κλαρκ, Μπαρρέτ
Κλατ, Φριτζ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κλατ, Φριτζ
Κοκκινάκη, Αρτεμις 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κοκκινάκη, Αρτεμις
Κολλάτος, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κολλάτος, Δημήτρης
Κόλλιας, Γιώργης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κόλλιας, Γιώργης
Κολοντάι, Αλεξάνδρα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κολοντάι, Αλεξάνδρα
Κολοντάι, Μ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κολοντάι, Μ.
ΚΟΝΟΜΑΡΑ, ΛΙΛΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΟΝΟΜΑΡΑ, ΛΙΛΑ
Κονταράτος, Αντώνης 7 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κονταράτος, Αντώνης
Κοντογιάννη, Βασιλική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κοντογιάννη, Βασιλική
Κοπανάκης, Ηλίας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κοπανάκης, Ηλίας
Κόραλης, Πάνος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κόραλης, Πάνος
Κορνηλάκης, Μάνος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κορνηλάκης, Μάνος
Κορνήλιος, Μανώλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κορνήλιος, Μανώλης
Κοροσιάδης, Μουράτης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κοροσιάδης, Μουράτης
Κοσκολέτος, Κωνσταντίνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κοσκολέτος, Κωνσταντίνος
Κοσμόπουλος, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κοσμόπουλος, Δημήτρης
Κούκης, Χρήστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κούκης, Χρήστος
Κουκούτσης, Σπύρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κουκούτσης, Σπύρος
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΞΕΝΙΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΞΕΝΙΑ
Κουρμούλης, Τηλέμαχος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κουρμούλης, Τηλέμαχος
Κούρος, Νίκ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κούρος, Νίκ.
Κουτλή, Αγγελική 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κουτλή, Αγγελική
Κουτσοχέρα, Λέτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κουτσοχέρα, Λέτα
Κουτσοχέρα, Λέτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κουτσοχέρα, Λέτα
Κράφτσον, Τζ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κράφτσον, Τζ.
Κρητικού, Αθηνά 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κρητικού, Αθηνά
Κριαράς, Εμμανουήλ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Κριαράς, Εμμανουήλ
Κρουαζέ, Μωρίς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κρουαζέ, Μωρίς
Κρούιφ, ντε Πωλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κρούιφ, ντε Πωλ
Κυριαζάκης, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κυριαζάκης, Βασίλης
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κυριάκου, Ανδρέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κυριάκου, Ανδρέας
Κύρο Πόντε 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κύρο Πόντε
Κωνσταντάτος, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κωνσταντάτος, Γιάννης
Κωνσταντόπουλος, Ηλίας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κωνσταντόπουλος, Ηλίας
Κωτίδης, Αντώνης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Κωτίδης, Αντώνης
Λάγκε, Έρση 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λάγκε, Έρση
Λαλό, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαλό, Κ.
Λαμπαδαρίδου - Πόθου, Μαρία 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λαμπαδαρίδου - Πόθου, Μαρία
Λαμπέρτ, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαμπέρτ, Κ.
Λαμπρέλλης, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαμπρέλλης, Δημήτρης
Λαμπρίδη, Έλλη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαμπρίδη, Έλλη
Λαντορμύ, Πωλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαντορμύ, Πωλ
Λαυράγκας, Διονύσιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λαυράγκας, Διονύσιος
Λαφάργκ, Π. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λαφάργκ, Π.
Λέγκας, Αθανάσιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λέγκας, Αθανάσιος
Λέγκερ, Λούις 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λέγκερ, Λούις
Λειβαδάς, Βίας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λειβαδάς, Βίας
Λεκατσάς, Παν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λεκατσάς, Παν.
Λένορμαν Ε. Ρ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λένορμαν Ε. Ρ.
Λέντζερ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λέντζερ
Λεοντίδου-Τζανακάκη, Ρένα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λεοντίδου-Τζανακάκη, Ρένα
Λέτσας, Στυλιανός 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λέτσας, Στυλιανός
Λιακάκου, Λ. Καλλιόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λιακάκου, Λ. Καλλιόπη
ΛΙΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΛΙΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
Λιβαθυνόπουλος, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λιβαθυνόπουλος, Γ.
Λιούλ, Ραϋμόνδος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λιούλ, Ραϋμόνδος
Λόντον, Τζακ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λόντον, Τζακ
Λουμάνης, Ντίνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λουμάνης, Ντίνος
Λούντβιχ, Έμιλ 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λούντβιχ, Έμιλ
Λουντέμης, Μενέλαος 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λουντέμης, Μενέλαος
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ
Λυμπερόπουλος, Ηλίας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λυμπερόπουλος, Ηλίας
Λύχνος, Γεράσιμος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Λύχνος, Γεράσιμος
Λώρενς, Νταίηβιντ 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Λώρενς, Νταίηβιντ
Μ. Σίγνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μ. Σίγνη
Μαγιακόβσκη, Βλαντιμίρ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μαγιακόβσκη, Βλαντιμίρ
Μακιαβέλι 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μακιαβέλι
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΙΚΟΣ ΣΤ.ΠΕΤΡΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΙΚΟΣ ΣΤ.ΠΕΤΡΟΣ
Μαλάκος, Αποστόλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαλάκος, Αποστόλης
Μαλρώ, Αντρέ 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μαλρώ, Αντρέ
Μαν, Τόμας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαν, Τόμας
Μανδύλα, Λάνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μανδύλα, Λάνα
Μανιάτης, Παναγιώτης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μανιάτης, Παναγιώτης
Μαντά - Λαζάρου, Ευφροσύνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαντά - Λαζάρου, Ευφροσύνη
Μανώλος, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μανώλος, Δημήτρης
Μαραβίτσας, Βασίλειος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαραβίτσας, Βασίλειος
Μαραγκάκη - Σχίζα, Κατερίνα 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μαραγκάκη - Σχίζα, Κατερίνα
Μαράντος, Σ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαράντος, Σ.
Μαργιόλας, Ηλίας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαργιόλας, Ηλίας
Μάρδα, Ελένη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μάρδα, Ελένη
Μαρίνου, Αγγελική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαρίνου, Αγγελική
Μαριόλης, Βασίλης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μαριόλης, Βασίλης
Μάρκου, Ι. Ειρήνη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μάρκου, Ι. Ειρήνη
Μαρξ, Ελεονώρα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαρξ, Ελεονώρα
Μαρξ, Καρλ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μαρξ, Καρλ
Μαρτινόπουλος, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μαρτινόπουλος, Κώστας
Μάστορα-Μανιάτη, Βούλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μάστορα-Μανιάτη, Βούλα
Ματιέ, Αλμπέρ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ματιέ, Αλμπέρ
Ματσινόπουλος, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ματσινόπουλος, Γιώργος
Μέγαρης, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μέγαρης, Κώστας
Μέγας, Ηρακλής 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μέγας, Ηρακλής
Μελάς, Σ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μελάς, Σ.
Μεταλλινός, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μεταλλινός, Νίκος
Μεταξά Ι. Λουκία 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μεταξά Ι. Λουκία
Μεταξά, Ειρήνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μεταξά, Ειρήνη
Μεταξάς, Ιωάννης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μεταξάς, Ιωάννης
ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Μηλολιδάκη, Μαρίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μηλολιδάκη, Μαρίνα
Μητροπούλου, Κωστούλα 15 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μητροπούλου, Κωστούλα
Μητροπούλου, Κωστούλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μητροπούλου, Κωστούλα
Μήτσης, Γιάννης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μήτσης, Γιάννης
Μίλτωνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μίλτωνος
Μίνορ, Νάτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μίνορ, Νάτα
Μίχα, Ειρήνη-Αικατερίνη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μίχα, Ειρήνη-Αικατερίνη
Μιχαηλίδης, Τάσος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μιχαηλίδης, Τάσος
Μιχαηλίδου, Λίλλη 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μιχαηλίδου, Λίλλη
Μιχαλαριά, Γεωργία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μιχαλαριά, Γεωργία
Μίχας Νικοκλής 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μίχας Νικοκλής
Μοδινού, Εύα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μοδινού, Εύα
Μολιέρος 7 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μολιέρος
Μοναστηριώτης, Μπάμπης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μοναστηριώτης, Μπάμπης
Μουζάκη, Μάχη 7 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μουζάκη, Μάχη
Μουζενίδης, Τάκης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μουζενίδης, Τάκης
Μούλιος, Φάνης 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μούλιος, Φάνης
Μουρίκης, Ι. Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μουρίκης, Ι. Νίκος
Μουρσελάς, Κώστας 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μουρσελάς, Κώστας
Μουσαίος, Πλάτων 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μουσαίος, Πλάτων
Μουσούρος, Στέλιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μουσούρος, Στέλιος
Μπακ, Περλ 9 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μπακ, Περλ
Μπαλάνος, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπαλάνος, Νίκος
Μπαλζάκ, Ονορέ ντε 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μπαλζάκ, Ονορέ ντε
Μπαλούκα, Κατίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπαλούκα, Κατίνα
ΜΠΑΜΠΕΤΑ, ΙΩΑΝΝΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΜΠΑΜΠΕΤΑ, ΙΩΑΝΝΑ
Μπατάκης, Νικόλαος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μπατάκης, Νικόλαος
Μπεκατώρος, Στέφανος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπεκατώρος, Στέφανος
Μπεράτης, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπεράτης, Γιάννης
Μπέργκμαν, Ίνγκμαρ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπέργκμαν, Ίνγκμαρ
Μπερζ, Αντρέ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπερζ, Αντρέ
Μπλοκ, Αλέξανδρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπλοκ, Αλέξανδρος
Μπογκντάνοφ, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπογκντάνοφ, Α.
Μπολέτσης, Στέφανος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπολέτσης, Στέφανος
Μπορχάντ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπορχάντ
Μπουντούρης, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπουντούρης, Βασίλης
Μπούτου, Τούλα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μπούτου, Τούλα
Μπουχάριν, Ν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπουχάριν, Ν.
Μπράντες, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπράντες, Γ.
Μπρεντάνο, Φράντς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπρεντάνο, Φράντς
Μπρούζος, Μιχάλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπρούζος, Μιχάλης
Μπύσνακ, Ουίλιαμ Μπέρτραν 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μπύσνακ, Ουίλιαμ Μπέρτραν
Μπωντλαίρ, Κάρολος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μπωντλαίρ, Κάρολος
Μωμ, Σόμερσετ 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μωμ, Σόμερσετ
Μωπασσάν, ντε Γκυ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μωπασσάν, ντε Γκυ
Μωραϊτης, Κάρολος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Μωραϊτης, Κάρολος
Μωρουά, Αντρέ 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Μωρουά, Αντρέ
Νάκος, Κώστας 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Νάκος, Κώστας
Ναμποκόβ, Βλαντιμίρ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ναμποκόβ, Βλαντιμίρ
Νανοπούλου Ελένη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Νανοπούλου Ελένη
Νάστου, Ελίζα 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Νάστου, Ελίζα
Νέγρη, Νέλλη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Νέγρη, Νέλλη
Νικολόπουλος, Εμμανουήλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Νικολόπουλος, Εμμανουήλ
Νίτσε, Φρειδερίκος 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Νίτσε, Φρειδερίκος
Νορντάου, Μαξ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Νορντάου, Μαξ
Ντ' Ορς, Ευγένιος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντ' Ορς, Ευγένιος
Ντε Γκωλ, Κάρολος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντε Γκωλ, Κάρολος
Ντελακρουά, Βενσάν 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ντελακρουά, Βενσάν
Ντεμπορίν, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντεμπορίν, Α.
Ντερμενχάιμ, Ε. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ντερμενχάιμ, Ε.
Ντίκενς, Κάρολος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντίκενς, Κάρολος
Ντίρι, Γουόρις 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ντίρι, Γουόρις
Ντοστογιέβσκη, Αννα Γρηγόριεβνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντοστογιέβσκη, Αννα Γρηγόριεβνα
Ντοστογιέβσκη, Φιόντορ 26 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ντοστογιέβσκη, Φιόντορ
Ντούνης, Ανδρέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντούνης, Ανδρέας
Ντυρά, Μαργκερίτ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντυρά, Μαργκερίτ
Ντύρρενματ, Φρήντριχ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ντύρρενματ, Φρήντριχ
Ξενουδάκη, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ξενουδάκη, Μαρία
Ο' Νηλ, Ευγένιος 21 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ο' Νηλ, Ευγένιος
Οδυσσέας, Άγγελος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Οδυσσέας, Άγγελος
Οικονόμου, Βασιλεία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Οικονόμου, Βασιλεία
Οικονόμου, Ζήσης 14 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Οικονόμου, Ζήσης
Όμηρος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Όμηρος
Ουγκώ, Βίκτωρ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ουγκώ, Βίκτωρ
Ουίλλιαμς, Τέννεσση 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ουίλλιαμς, Τέννεσση
Ουίλσον, Γκροβ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ουίλσον, Γκροβ
Παγιατάκη, Βίκυ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παγιατάκη, Βίκυ
Παινέση, Ε. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παινέση, Ε.
Παλαμάς, Κωστής 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παλαμάς, Κωστής
Πανσελήνου, Έφη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πανσελήνου, Έφη
Παντής, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παντής, Γιάννης
Παπαγεωργίου Γ. Κώστας 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπαγεωργίου Γ. Κώστας
Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος
Παπαδάτος, Ορέστης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαδάτος, Ορέστης
Παπαδήμα, Λ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαδήμα, Λ.
Παπαδημητρίου, Μάγδα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαδημητρίου, Μάγδα
Παπαδόπουλος, Σόλων 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαδόπουλος, Σόλων
Παπαδοπούλου, Θεόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαδοπούλου, Θεόπη
Παπαδοπούλου, Μαρία 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπαδοπούλου, Μαρία
Παπαζήσης, Χρ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαζήσης, Χρ.
Παπαθανασίου, Ζήσης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπαθανασίου, Ζήσης
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ
Παπακωνσταντίνου, Αθαν. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπακωνσταντίνου, Αθαν.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Παπαποστόλου, Κωνσταντίνος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπαποστόλου, Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαχρίστου, Α. Γιωρ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παπαχρίστου, Α. Γιωρ.
Παρά, Ζαν Μπατίστ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παρά, Ζαν Μπατίστ
Παράσχος, Κλέων 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Παράσχος, Κλέων
Παρθενίου, Γιώτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Παρθενίου, Γιώτα
Πάστερνακ, Μπόρις 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πάστερνακ, Μπόρις
ΠΑΤΣΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΑΤΣΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Πετράρχης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πετράρχης
Πετρίδης, Παύλος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Πετρίδης, Παύλος
Πετρίδης, Παύλος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Πετρίδης, Παύλος
Πέτρου - Βενετσάνου, Μίνα 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Πέτρου - Βενετσάνου, Μίνα
ΠΕΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΕΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πήρσον, Χ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πήρσον, Χ.
Πης Ν., Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πης Ν., Βασίλης
Πικρός, Πέτρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πικρός, Πέτρος
Πλατέρο, Ν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πλατέρο, Ν.
ΠΛΕΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΛΕΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Πλεχάνοβ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πλεχάνοβ
ΠΟΛΙΤΗ, ΤΖΙΝΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΠΟΛΙΤΗ, ΤΖΙΝΑ
Πολίτης, Κοσμάς 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Πολίτης, Κοσμάς
Πολίτης, Κοσμάς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πολίτης, Κοσμάς
Πομώνης, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πομώνης, Γιάννης
Ποριώτης, Ν. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ποριώτης, Ν.
Ποτέμκιν, Β. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ποτέμκιν, Β.
Πουγούνιας, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πουγούνιας, Γιάννης
Πουλής, Στέφανος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πουλής, Στέφανος
Πούσκιν, Αλεξάντρ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πούσκιν, Αλεξάντρ
Πούχνερ, Βάλτερ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Πούχνερ, Βάλτερ
Πράνγκε, Πέτερ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πράνγκε, Πέτερ
Πράτσικας, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πράτσικας, Γιώργος
Πρίσλεϋ, Τζων 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πρίσλεϋ, Τζων
Προκοπίου, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Προκοπίου, Α.
Προκοπίου, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Προκοπίου, Α.
Πρωτοψάλτης, Μανόλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Πρωτοψάλτης, Μανόλης
Ράδου, Πηνελόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ράδου, Πηνελόπη
Ραζέλος, Λεων. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ραζέλος, Λεων.
Ραζής, Άγγελος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ραζής, Άγγελος
Ραϊκόφτσαλης, Βασίλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ραϊκόφτσαλης, Βασίλης
Ραμύζ, Φ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ραμύζ, Φ.
ΡΑΜΦΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΡΑΜΦΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ
Ραπποπόρ, Καρλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ραπποπόρ, Καρλ
Ρενάν, Ερνέστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρενάν, Ερνέστος
Ρένου 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρένου
Ρεντίφης, Δημήτρης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρεντίφης, Δημήτρης
Ρηγόπουλος, Κώστας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρηγόπουλος, Κώστας
Ρήγος, Γιώργος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρήγος, Γιώργος
Ριαζάνοφ, Δ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ριαζάνοφ, Δ.
Ρίλκε, Ράινερ Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρίλκε, Ράινερ Μαρία
Ρίτσος, Γιάννης 8 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρίτσος, Γιάννης
Ρογκάκου, Έμμυ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρογκάκου, Έμμυ
ΡΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΡΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ρόζου, Έλλη 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρόζου, Έλλη
Ρούσης, Γιώργος 10 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρούσης, Γιώργος
Ρούσο Φενόλιο, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρούσο Φενόλιο, Μαρία
Ρούσσου, Άννα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρούσσου, Άννα
Ρωμανός, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρωμανός, Γιώργος
Ρωσσέλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρωσσέλ
Ρώτα, Ελένη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρώτα, Ελένη
Ρώτας, Βασίλης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ρώτας, Βασίλης
Ρωτού, Στέλλα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ρωτού, Στέλλα
Σαίξπηρ, Ο. 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σαίξπηρ, Ο.
Σάκβιλ-Γουέστ, Βίτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σάκβιλ-Γουέστ, Βίτα
Σαμαρά, Ζωή 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σαμαρά, Ζωή
Σαμουηλίδης, Χρήστος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σαμουηλίδης, Χρήστος
Σάμπατο, Ερνέστο 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σάμπατο, Ερνέστο
Σαράκης, Σωτήρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σαράκης, Σωτήρης
Σεβ. Βισκόντι Πράσκα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σεβ. Βισκόντι Πράσκα
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ
Σεβαστίκογλου, Ελένη 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σεβαστίκογλου, Ελένη
Σερβέ, Ολιβιέ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σερβέ, Ολιβιέ
Σημηριώτης, Γ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σημηριώτης, Γ.
Σιανούδη, Μαρίνα Π. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σιανούδη, Μαρίνα Π.
Σιαφλέκης, Ζάχος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σιαφλέκης, Ζάχος
Σικελιανός, Αγγελος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σικελιανός, Αγγελος
Σιμιτζής, Αντώνης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σιμιτζής, Αντώνης
Σιμόνοφ, Κονσταντίν 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σιμόνοφ, Κονσταντίν
Σκαρίμπας, Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σκαρίμπας, Γιάννης
Σκάρου, Ηρώ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σκάρου, Ηρώ
Σκαρτσής, Σωκράτης 15 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σκαρτσής, Σωκράτης
Σκούφος, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σκούφος, Νίκος
Σμιθ, Μπέτυ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σμιθ, Μπέτυ
Σμυρνώφ, Βίκτωρ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σμυρνώφ, Βίκτωρ
Σοπενχάουερ, Αρθούρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σοπενχάουερ, Αρθούρος
Σούλη, Δανάη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σούλη, Δανάη
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
Σπανδανόπουλος, Κ. Ιωάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σπανδανόπουλος, Κ. Ιωάννης
ΣΠΑΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΣΠΑΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σπινόζα, Μπαρούχ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σπινόζα, Μπαρούχ
Σπυρόπουλος, Ηλίας 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σπυρόπουλος, Ηλίας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
Στάγκος, Νίκος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στάγκος, Νίκος
Στάινμπεκ, Τζων 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Στάινμπεκ, Τζων
Στάλιν, Γιόζεφ-Ρούζβελτ, Φραγκλίνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στάλιν, Γιόζεφ-Ρούζβελτ, Φραγκλίνος
Σταματιάδου, Μαίρη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σταματιάδου, Μαίρη
Σταμέλος, Χαράλαμπος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σταμέλος, Χαράλαμπος
Στανισλάβσκη, Κωνσταντίνος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στανισλάβσκη, Κωνσταντίνος
Σταντάλ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σταντάλ
Στάουμπ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στάουμπ
Στασινοπούλου - Φρυζή, Αρτεμη 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Στασινοπούλου - Φρυζή, Αρτεμη
Στασινού, Ελένη 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Στασινού, Ελένη
Στέλλος, Απόστολος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στέλλος, Απόστολος
Στεφάνου, Γρ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στεφάνου, Γρ.
Στήβενσον, Ρ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στήβενσον, Ρ.
Στόουν, Ίρβινγκ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Στόουν, Ίρβινγκ
Στραβίνσκη, Ι. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στραβίνσκη, Ι.
Στρίγκου, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Στρίγκου, Μαρία
Συκουτρής, Ιωάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Συκουτρής, Ιωάννης
Συμεωνίδης, Τάσος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Συμεωνίδης, Τάσος
Σύρε, Ε. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σύρε, Ε.
Σφακιανάκης, Γιάννης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σφακιανάκης, Γιάννης
Σφυρή, Ζιζή 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Σφυρή, Ζιζή
ΣΦΥΡΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΣΦΥΡΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Σω, Μπέρναρ 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σω, Μπέρναρ
Σωτηρίου, Στέλιος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Σωτηρίου, Στέλιος
ΤAGUIEFF, PIERRE-ANDRE 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΤAGUIEFF, PIERRE-ANDRE
Ταγγόρ, Ρ. 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ταγγόρ, Ρ.
Ταιν, Ιππόλυτος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ταιν, Ιππόλυτος
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ
Ταμπάκης, Νίκος 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Ταμπάκης, Νίκος
Ταμπόρι, Λήνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ταμπόρι, Λήνα
Τασιόπουλος, Βαγγέλης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τασιόπουλος, Βαγγέλης
Τεχλεμετζής, Γρηγόρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τεχλεμετζής, Γρηγόρης
Τζαβέλλα, Μάχη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τζαβέλλα, Μάχη
Τζάθα, Χριστίνα 5 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τζάθα, Χριστίνα
Τζόυς, Τζαίημς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τζόυς, Τζαίημς
Τολστόη, Αλεξέι 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τολστόη, Αλεξέι
Τολστόη, Λέων 16 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τολστόη, Λέων
Τόμας, Ντόναλντ 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τόμας, Ντόναλντ
Τόμπρας, Σπύρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τόμπρας, Σπύρος
Τότσκας, Α. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τότσκας, Α.
Τουτζιαράκη, Μαρία 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τουτζιαράκη, Μαρία
Τροπαιάτης, Άλκης 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τροπαιάτης, Άλκης
Τρότσκυ, Λ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τρότσκυ, Λ.
Τσάγγας, Νίκος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τσάγγας, Νίκος
Τσαγκαράκη, Κική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσαγκαράκη, Κική
Τσαλαπάτης, Θωμάς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσαλαπάτης, Θωμάς
Τσαντάκη, Πελούσα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσαντάκη, Πελούσα
Τσάτσος, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσάτσος, Κ.
Τσαχαγέας, Ιωάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσαχαγέας, Ιωάννης
Τσαχαγέας, Παναγιώτης - Δημήτρης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τσαχαγέας, Παναγιώτης - Δημήτρης
Τσβάιχ, Στέφαν 19 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τσβάιχ, Στέφαν
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τσέλιου, Αγγελική 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσέλιου, Αγγελική
Τσέρπε, Θ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσέρπε, Θ.
Τσέχοβ, Αντον 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Τσέχοβ, Αντον
Τσιαήλης, Χρίστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσιαήλης, Χρίστος
Τσιγκάλου, Νίκη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσιγκάλου, Νίκη
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ
Τσομπάνογλου, Στυλιανός 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσομπάνογλου, Στυλιανός
Τσουλούφη, Αγγελου 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσουλούφη, Αγγελου
Τσουράκης, Αχιλλέας 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Τσουράκης, Αχιλλέας
Φαγκέ, Αιμ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φαγκέ, Αιμ.
Φαρδούλης, Πάνος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φαρδούλης, Πάνος
Φατσέας, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φατσέας, Κ.
Φιλύρας, Ρώμος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φιλύρας, Ρώμος
Φίτζεραλντ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φίτζεραλντ
Φλαμαρίων, Κ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φλαμαρίων, Κ.
Φράγκος, Κωνσταντίνος 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φράγκος, Κωνσταντίνος
Φράγκου, Πηνελόπη 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φράγκου, Πηνελόπη
Φρανς, Ανατόλ 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φρανς, Ανατόλ
Φρέρη, Μαρίκα 6 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φρέρη, Μαρίκα
Φρέρη, Μαρίκα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φρέρη, Μαρίκα
Φρόυντ, Σίγκμουντ 12 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φρόυντ, Σίγκμουντ
Φωντέυν, Ι. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φωντέυν, Ι.
Φωρ, Έλι 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φωρ, Έλι
Φώτης, Γιώργος 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Φώτης, Γιώργος
Φωτιάδου - Μπαλαφούτη, Γιώτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Φωτιάδου - Μπαλαφούτη, Γιώτα
Χάβελοκ, Έλλις 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χάβελοκ, Έλλις
Χαϊκάλης, Διονύσιος-Γιάννης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χαϊκάλης, Διονύσιος-Γιάννης
Χάιντεγκερ, Μάρτιν 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χάιντεγκερ, Μάρτιν
Χασάπης, Πέτρος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χασάπης, Πέτρος
Χατζηθεοδώρου-Αλεξανδράτου, Κατερίνα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χατζηθεοδώρου-Αλεξανδράτου, Κατερίνα
Χατζήπαπας, Χρίστος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χατζήπαπας, Χρίστος
Χατζής, Δημήτρης 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χατζής, Δημήτρης
Χατζιδάκης, Άρης 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χατζιδάκης, Άρης
ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ
Χέλλερ, Τζόζεφ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χέλλερ, Τζόζεφ
Χεμινγουέη, Έρνεστ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χεμινγουέη, Έρνεστ
Χέρμανν Ρούσσακ, Χανς 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χέρμανν Ρούσσακ, Χανς
Χέσναρντ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χέσναρντ
Χιλιαδάκη, Δώρα 4 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χιλιαδάκη, Δώρα
Χούγκο-Γκουτιέρεθ, Βέγκα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χούγκο-Γκουτιέρεθ, Βέγκα
Χριστοδουλίδης, Γιώργος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χριστοδουλίδης, Γιώργος
Χριστοδούλου, Ν. Ευθύμιος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χριστοδούλου, Ν. Ευθύμιος
Χριστοφιδάκη, Δ. 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χριστοφιδάκη, Δ.
Χρυσάνθης, Μίλτος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Χρυσάνθης, Μίλτος
Χρύσης, Αλέξανδρος 2 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χρύσης, Αλέξανδρος
Χρυσικάκη, Μαρία - Λουΐζα 3 βιβλία από τις εκδόσεις μας
Χρυσικάκη, Μαρία - Λουΐζα
Ψάρρης, Τάσος 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ψάρρης, Τάσος
Ψαρρού-Λιατοπούλου, Μαργαρίτα 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
Ψαρρού-Λιατοπούλου, Μαργαρίτα
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1 βιβλίο από τις εκδόσεις μας
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ