Πολίτης, Κοσμάς Λεμονοδάσσος
Λεμονοδάσσος
Aκόμη κι ο Φώτος Πολίτης, ο μέγας αρνητής, δεν μπόρεσε παρά να υποδεχτεί με ανεπιφύλαχτο ενθουσιασμό και θαυμασμό το λυρικό αυτό έργο, το γεμάτο ζωή,...