Πομώνης, Γιάννης Περί Απολεσθείσης Εφηβείας
Περί Απολεσθείσης Εφηβείας
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.