Παπακωνσταντίνου, Αθαν. Αι παραποιήσεις του Μαρξισμού εν Ελλάδι
Αι παραποιήσεις του Μαρξισμού εν Ελλάδι
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.  
Παπακωνσταντίνου, Αθαν. Εισαγωγή στη Διαλεκτική
Εισαγωγή στη Διαλεκτική
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή που πότε παρορμά...