Καρής, Μιχ. Εφιάλτες
Εφιάλτες
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.  
Καρής, Μιχ. Όταν βραδυάζει
Όταν βραδυάζει
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.