Μουσούρος, Στέλιος Λογιστικό Σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Λογιστικό Σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.