Κανέλλου-Κουνάδη, Έλλη Οι στίχοι μου
Οι στίχοι μου
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.