Μπαλάνος, Νίκος

Ο Νίκος Μπαλάνος γεννήθηκε στην Αθήνα, δύο τρία χρόνια πριν αρχίσει η δεκαετία του Ά30. Ως μαθητής έζησε την έναρξη του ΒΆ Παγκοσμίου Πολέμου και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Στην κατοχή με άλλους νέους έδρασε για την αποτίναξή της.
Ένα παιδικό Ημερολόγιο των χρόνων εκείνων στο οποίο περιγράφει επεισόδια από τις ιστορικές εκείνες μέρες, και βρήκε μεγάλος πια τυχαία, του έδωσε την ευκαιρία να θυμηθεί περισσότερα, να καταγράψει τα μεταγενέστερα και να τα εμπιστευθεί σε όσους συγκινούνται διαβάζοντας τη ζωή ανθρώπων την οποία δεν έχουν λόγο να κρατήσουν μυστική.
Την ηρωική αντίσταση των μαθητών του γυμνασίου που έζησε ως νέος κι αυτός, περιγράφει στο πρώτο του βιβλίο «Ο Ανθόκηπος» το 1997. ΣΆ αυτό στρέφεται και προς τα ειρηνικά -όσο υπήρξαν κι αυτά ειρηνικά- χρόνια που ακολούθησαν. Χρόνια ταραγμένα αλλά και χρόνια δημιουργικά.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έγινε φαρμακοποιός και ασχολήθηκε με την παραγωγή φαρμάκων. Ξεκίνησε μΆ ένα μικρό φαρμακευτικό εργαστήριο το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βιομηχανία.
Μετά από πενήντα χρόνια εργασίας και περιπετειών, αποφάσισε νΆ αποσυρθεί, για να χαρεί τη φύση και να γνωρίσει πιο καλά τον άνθρωπο. Το βιβλίο γράφτηκε αυτή την εποχή, σε ώρες περισυλλογής, αποτιμήσεων και αναμνήσεων.