Κόραλης, Πάνος Ειρήνη
Ειρήνη
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.
Κόραλης, Πάνος Το Δράμα της Πομπηίας Δράμα σε τέσσερις πράξεις κατά το έργο του Εδ. Μπώλγουερ Λύττον
Το Δράμα της Πομπηίας
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.