Τζόυς, Τζαίημς Οι Δουβλινέζοι
Οι Δουβλινέζοι
Οι ιστορίες γίνονται εικόνες και κάθε μία τους πειραματίζεται με το υλικό της για να ξεγυμνώσει την ασθένεια της ηθικής που την παραμορφώνει στο τωρινό...

11,60€