Καρρέρ, Αλ. Οδοιπορικό στην ιστορία και τον θρύλο
Οδοιπορικό στην ιστορία και τον θρύλο
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.