Δικταίος, Αρης Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμοι Ε' και ΣΤ'] Η ελληνική ανθολογία ή επιλεγόμενη Παλατινή
Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμοι Ε' και ΣΤ']
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.   Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή...
Δικταίος, Αρης Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Α΄] Ο Προφορικός Λόγος - Οι Πρωτόγονοι
Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Α΄]
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.   Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή...
Δικταίος, Αρης Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Γ'] Αρχαϊκή Εποχή της Ποιήσεως
Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Γ']
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.   Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή...
Δικταίος, Αρης Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Δ') Κλασσική Εποχή της Ποιήσεως
Ιστορική Ανθολογία της Παγκοσμίου Ποιήσεως [Τόμος Δ')
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.   Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή...