Τσέρπε, Θ. Η Ενάσκησις της Αγροτικής Πίστεως εν Ελλάδι
Η Ενάσκησις της Αγροτικής Πίστεως εν Ελλάδι
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.