Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Μαρία Πάνω από τον 38ο Βόρειο Παράλληλο Ταξιδιωτική Μυθιστορία στην Κορέα του σήμερα
Πάνω από τον 38ο Βόρειο Παράλληλο
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή που πότε...
Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Μαρία Στη Σοφία της Άγνοιας Δόξα
Στη Σοφία της Άγνοιας Δόξα
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή που πότε...
Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Μαρία Ταξιδιωτική Μυθιστορία Πάνω από τον 38ο παράλληλο
Ταξιδιωτική Μυθιστορία
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.