Ματιέ, Αλμπέρ

Αλμπέρ Ματιέ (10 Ιανουαρίου 1874 – 25 Φεβρουαρίου 1932): Γάλλος ιστορικός ο οποίος είναι γνωστός για τη μαρξιστική προσέγγισή του στη μελέτη της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Ματιέ εξέτασε την εν λόγω ιστορική περίοδο υπό το πρίσμα της πάλης των τάξεων. Σπούδασε στην École Normale Supérieure δίπλα στον François Aulard, από τον οποίο δέχτηκε πολύ ισχυρές επιρροές, ενώ επηρεάστηκε και από τον κοινωνιολόγο Emile Durkheim. Ο Ματιέ άλλαξε ριζικά την κατεύθυνση των ιστορικών σπουδών της Γαλλικής Επανάστασης. Ανέτρεψε την παλαιότερη ιστοριογραφική παράδοση, εξαίροντας τη μορφή του Ροβεσπιέρου σε σχέση με την προσωπικότητα του Δαντόν, και ερμήνευσε τα γεγονότα με βάση την ενδελεχή σπουδή των οικονομικοκοινωνικών παραγόντων, που έως τότε είχαν παραγνωριστεί. Έτσι έδωσε μια νέα γενική θεώρηση των γεγονότων της Γαλλικής Επανάστασης, που διακρίνεται κυρίως στα έργα του Société des études robespierristes (1917-1918), Autour de Danton (1926), La Révolution française (1922-1927), La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur (1927) και Girondins et Montagnards (1930).