Κολοντάι, Μ. Έρως και Νέα Ηθική
Έρως και Νέα Ηθική
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.