Μεταλλινός, Νίκος Μικρές Ιστορίες
Μικρές Ιστορίες
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.