Όμηρος Ιλιάδα (Α΄ ΤΟΜΟΣ)
Ιλιάδα (Α΄ ΤΟΜΟΣ)
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.
Όμηρος Ιλιάδα (Β' ΤΟΜΟΣ)
Ιλιάδα (Β' ΤΟΜΟΣ)
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.