Μαρτινόπουλος, Κώστας Οι αποκλίνοντες Μυθιστόρημα
Οι αποκλίνοντες
Ευχόταν το λυτρωτικό αλληλούια. Στις στιγμές της έμπνευσης, έπαιρνε το χρώμα από τα σύννεφα, την ομίχλη, τα βουνά, τη φουρτούνα ή τη γαλήνη της θάλασσας....

25,24€ 22,72€