Στεφάνου, Γρ. Έρως και Αισθήσεις
Έρως και Αισθήσεις
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.