Μακιαβέλι Ο ηγεμών
Ο ηγεμών
Δεν επεδίωξα τίποτε άλλο, που να καθιστά το βιβλίο μου, άξιον τιμής και άξιον να γίνη αποδεκτόν εκ μέρους Σας, παρά μόνον να είναι σπουδαίον το περιεχόμενον...