• Ο ηγεμών

    Ο ηγεμών

    Δεν επεδίωξα τίποτε άλλο, που να καθιστά το βιβλίο μου, άξιον τιμής και άξιον να γίνη αποδεκτόν εκ μέρους Σας, παρά μόνον να είναι σπουδαίον το περιεχόμενον...