Αλκοφοράντο, Μαρία Ερωτικές επιστολές Πορτογαλίδας μοναχής Με δύο επιστολές του ιππότη De Chamilly
Ερωτικές επιστολές Πορτογαλίδας μοναχής
Τα ερωτικά γράμματα που μας κληροδότησαν οι διάφοροι αιώνες απ‘ την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα λογοτεχνικό...

5,30€