Αναγνώστου, Γιώργος

Ηπειρωτικής καταγωγής με καταβολές στην ποίηση αρκετά παλιές, με σπουδές φιλολογικές. Αγώνας καθημερινός, κρυφός ή φανερός, για να πετύχεις το καινούργιο, το κάτι άλλο. Και καταλήγεις , τις πιο πολλές φορές, εκεί απ’ όπου ξεκίνησες. Τελικά, εκείνο που μένει είναι ο αγώνας, που ξεδιπλώνεται από περιοδικό σε περιοδικό: Μανδραγόρας, Νέα Πορεία, Νέα Εστία, Νέα Αριάδνη, Θευθ, ¶νευ, Ακτή, Πνευματική Κύπρος, Τα Ποιητικά, Οδός Πανός, κ.λπ.

Αποτύπωμα οι παρακάτω συλλογές που είδαν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας:

1) Τα Καθημερινά, Αθήνα 1993.

2) Επιστροφή στο Μέλλον, Σήμα, Αθήνα 2008.

3) Στιγμή, Σήμα, Αθήνα 2010.

4) Λόγος Αρρήτου, Τα Ποιητικά, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 2015.

5) ¶ρατα Πέρατα, Εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθήνα 2015.

6) Το Χρέος της ¶νοιξης, Τα ποιητικά, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 2016.

7) Τα Παράθυρα, Τα Ποιητικά, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 2018.