Λαμπέρτ, Κ. Θεωρία της εξελίξεως
Θεωρία της εξελίξεως
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.