Ρενάν, Ερνέστος Εμφάνισις του Χριστιανισμού
Εμφάνισις του Χριστιανισμού
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.