Βασιλάκη, Άννα, Παπαζήσης, Χρ. Συνθήκες ζωής και διδακτικά προβλήματα στην ύπαιθρο Συνθετική μελέτη και έρευνα πάνω στα ζητήματα του ολιγοτάξιου σχολείου
Συνθήκες ζωής και διδακτικά προβλήματα στην ύπαιθρο
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.