Ταγγόρ, Ρ. Εθνικισμός εις την Δύσιν
Εθνικισμός εις την Δύσιν
Η Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ», θα περιλάβη όλα τα έργα των διασημοτέρων σοφών. Όλες οι επιστήμες, ιδίως όμως η...
Ταγγόρ, Ρ. Ο Εθνικισμός εις την Δύσιν
Ο Εθνικισμός εις την Δύσιν
Όλοι όσοι έχουν μέσα τους ζωντανή ακόμα την πίστη της ανθρωπότητος πρέπει να εύχονται η τυραννία του Εθνικισμού να μην διατηρήσει την αρχική της μορφή.