Καστελλάν, Ζωρζ

Ο Georges Castellan είναι Διευθυντής του Κέντρου Μελέτης του Πολιτισμού της Κ και ΝΑ Ευρώπης.