Τσάγγας, Νίκος

Ο Νίκος Τσάγγας είναι ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος υπηρετεί ως αντιεισαγγελέας στον ¶ρειο Πάγο.
Εκτός από τη νομική επιστήμη την οποία διακονεί από το 1978, το εξωδικαστικό του ενδιαφέρον μονοπωλεί η αγάπη του για τη σπουδή της ιστορίας, με την οποία ασχολείται συστηματικά από την ηλικία των δώδεκα ετών.
Είναι επίσης συγγραφέας της ιστορικής πραγματείας σχετικά με το Βυζάντιο με τον τίτλο Μάντζικερτ. Η αρχή του τέλους του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, Εκδόσεις Γκοβόστη, 1996.