Τσιλινγκίρης, Σαράντης

Τσιλινγκίρης, Σαράντης

Ο Σαράντης Τσιλινγκίρης ζει στο Τορόντο, εργάζεται σε πολυεθνική και είναι πτυχιούχος κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Κατάγεται από τον Σταυρό, Δήμος Βόλβης, Θεσσαλονίκη.