Ποτέμκιν, Β. Ιστορία της διπλωματίας
Ιστορία της διπλωματίας
Η Διπλωματία στην αρχαιότητα, στον Μεσαίωνα και στους νεότερους χρόνους.

29,68€