Σπινόζα, Μπαρούχ Η πολιτεία
Η πολιτεία
Ο Σπινόζα θεωρεί ότι σκοπός του κράτους είναι να μετριάσει τις φυσικές αδυναμίες των πολιτών, να τους κάνει να παραμερίσουν τα πάθη τους και να ενστερνιστούν...