• Η πολιτεία

    Η πολιτεία

    Ο Σπινόζα θεωρεί ότι σκοπός του κράτους είναι να μετριάσει τις φυσικές αδυναμίες των πολιτών, να τους κάνει να παραμερίσουν τα πάθη τους και να ενστερνιστούν...