Γιαννίδης, Ελισαίος Η Βυζαντινή Μουσική και η Εναρμόνισή της
Η Βυζαντινή Μουσική και η Εναρμόνισή της
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.