Κατηφόρης, Ν. Όσο κρατάει το σκοτάδι
Όσο κρατάει το σκοτάδι
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.