Λεκατσάς, Παν. Σαπφώ Οι διεταιριστικοί της έρωτες
Σαπφώ
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.