Μπαλούκα, Κατίνα Μια πιερίδα στο Νότο
Μια πιερίδα στο Νότο
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.