Ζωγράφου, Μαρίνα Έκσταση
Έκσταση
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.
Ζωγράφου, Μαρίνα Ημερολόγιο της Θείας
Ημερολόγιο της Θείας
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.
Ζωγράφου, Μαρίνα Μαρμαρωμένοι Ερώδιοι Standing Still Herons
Μαρμαρωμένοι Ερώδιοι
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.  
Ζωγράφου, Μαρίνα Σελάνα Moon
Σελάνα
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.   Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή...
Ζωγράφου, Μαρίνα Σκόρπια φύλλα ημερολογίου
Σκόρπια φύλλα ημερολογίου
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.  
Ζωγράφου, Μαρίνα Συμφωνική των Αστεριών Symphony of the Stars
Συμφωνική των Αστεριών
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.
Ζωγράφου, Μαρίνα Χείμαρροι ραψωδίας στο αίμα
Χείμαρροι ραψωδίας στο αίμα
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.