• Τέχνη και κοινωνία

    Τέχνη και κοινωνία

    Είναι ένα από τα τελευταία έργα πάνω στη μαρξιστική αισθητική. Ο Πλεχάνοβ καθορίζει οριστικά ότι η θεωρία «η τέχνη για την τέχνη» έχει εντελώς...