Αβδελά, Έφη, Γεωργιάδου - Κούντουρα, Ευθυμία, Ιγγλέση, Χρυσή, Κωτίδης, Αντώνης, Στάγκος, Νίκος Κενά στην Ιστορία της τέχνης Γυναίκες δημιουργοί
Κενά στην Ιστορία της τέχνης
"[...] Η γλώσσα μας και οι προσδοκίες μας από την τέχνη, τείνουν να κατατάσσουν τα έργα των γυναικών ως κατώτερα "ποιοτικά" από των ανδρών, γι‘ αυτό συχνά...

13,18€