Σημηριώτης, Γ. Παγκόσμιος Ανθολογία, Τόμος Πρώτος
Παγκόσμιος Ανθολογία, Τόμος Πρώτος
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα βιβλία έχουν ψυχή που πότε...