Μεταξάς, Ιωάννης Ιωάννης Μεταξάς Tο προσωπικό του ημερολόγιο
Ιωάννης Μεταξάς
Συνήθως η μαρτυρία των πολιτικών ανδρών για τα γεγονότα της εποχής τους παίρνει τη μορφή απομνημονευμάτων, που γράφονται εκ των υστέρων. Έτσι, έχοντας...

90,00€

Μεταξάς, Ιωάννης Λόγοι και σκέψεις
Λόγοι και σκέψεις

15,34€