Γκιούλη, Βιργινία

Γκιούλη, Βιργινία

Η Βιργινία Μ. Γκιούλη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Κλασσική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Αρσακείου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Reading, U.K., μέλος πολλών διεθνών Εταιρειών Φιλοσοφίας και συνεργάτιδα διεθνών περιοδικών Φιλοσοφίας. Δίδαξε Φιλοσοφία στο Αθήνησι. Περί αυτής ελέχθη ότι το έργο της απηχεί τον Thomas Browne. Οι έννοιες “transhuman”, “transgendered”, “post-apocalyptic”, Marxism, και “the digital mind” την αφορούν άμεσα. Το μεθοδολογικό πρίσμα της προβληματικής της, ως «ερευνητρίας του λογικώς αδυνάτου», ως προσφυώς περί αυτής ελέχθη, προκειμένου η ίδια ν’ ανταπεξέλθει στις επιστημολογικές απαιτήσεις των καιρών, όπως διακριβώνεται σε μακρά σειρά δημοσιευμάτων, πολυάριθμων επιστημονικών μονογραφιών, άρθρων σε διεθνή φιλοσοφικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή φιλοσοφικά συνέδρια, αφορά στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και στην θήρα των ιστορικών αξιών. Η αξιακή αυτή οπτική της οδύνης, του ευάλωτου της ανθρώπινης φύσης συνιστά πάραυτα και οπτική ενός εξανθρωπισμού του καθημέραν ιστορικού βίου και της πραγματικότητας συλλήβδην. Το έργο της, ως άλλη πλατωνική «τιθήνη», αναδημιουργεί την ιστορία των ιδεών έως σήμερα. Το πρότυπο τέλος στο οποίο η αναδημιουργία αυτή της ιστορίας των ιδεών υπακούει, ανάγεται στο αριστοτελικό «κατασκευαστικό» πρότυπο του ιστορικού χωρόχρονου, όπως το ίδιο έχει αναδειχθεί συλλήβδην από το έργο της και ασφαλώς πέραν όσων επιστημονικών υποδειγμάτων ανάγονται στο έργο της.