Γιαννόπουλος, Πύρρος Η Αλβανία
Η Αλβανία
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.