Λαμπρίδη, Έλλη Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Διερευνά θεμελιακά προβλήματα, όπως η θέση της Φιλοσοφίας ανάμεσα στις άλλες νοητικές ενέργειες του ανθρώπου.

9,39€