Χαϊκάλης, Διονύσιος-Γιάννης 3Β Ορεινό χειρουργείο ΤΤ912-Μ91 Πικρές μνήμες
3Β Ορεινό χειρουργείο ΤΤ912-Μ91