Σεβ. Βισκόντι Πράσκα

Ο Στρατηγός Βισκόντι Πράσκα γεννήθηκε στη Ρώμη στις 27-2-1883. Κατετάγη στη Στρατιωτική Σχολή της Μόντενα στις 3-11-1902. Ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού στις 3-9-1904. Επαύθη από την ενεργό υπηρεσία και ετέθη σε άδεια επΆ αόριστον στις 10-12-1940. Τον Οκτώβριο 1943 συνελήφθη από τους Γερμανούς και ενεκλείσθη σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε, μεταξύ των άλλων, ως Στρατιωτικός Ακόλουθος στη Γιουγκοσλαβία (Βελιγράδι) και Γαλλία (Παρίσι). Διετέλεσε, επίσης, Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ιταλίας Στρατάρχου Μπαντόλιο. Διοίκησε στις αρχές του 1940 το ΙΙΙ Σώμα Στρατού στα ιταλογαλλικά σύνορα. Από της 5 Ιουνίου 1940 ανέλαβε τη Διοίκηση των Δυνάμεων Αλβανίας με έδρα τα Τίρανα και υπό την ιδιότητα αυτή εξεπόνησε το Σχέδιο Επιθέσεως κατά της Ελλάδος, το οποίο και έθεσε σε εφαρμογή στις 28-10-1940. Η Διοίκηση του αφαιρέθηκε
στις 9-11-1940 και στις 16-11-1940 επέστρεψε στην Ιταλία. Απεβίωσε στα περίχωρα της Ρώμης στις 25-2-1961