Φιλύρας, Ρώμος Άπαντα Έμμετρα και πεζά
Άπαντα
Ο Ρώμος Φιλύρας, ο πιο πλούσιος σε χρώμα, κίνηση, λυρισμό και συναίσθημα, ποιητής – ο πρόδρομος του συμβολισμού και του σουρρεαλισμού στην Ελλάδα,...