• ¶παντα

    ¶παντα

    Ο Ρώμος Φιλύρας, ο πιο πλούσιος σε χρώμα, κίνηση, λυρισμό και συναίσθημα, ποιητής – ο πρόδρομος του συμβολισμού και του σουρρεαλισμού στην Ελλάδα,...