Ευαγγελάτος, Χρήστος

Δήμαρχος Μεσολογγίου, πρώην υπουργός o Εγεννήθη 7 Ιουλίου 1897 εις Μεσολόγγιον. Συνεζεύχθη την Μαρίαν Τρικούπη. Τέκνα: εν θήλυ o Σπουδαί: Νομικά, πολιτικαί και οικονομικαί επιστήμαι, θεολογία, Πανεπιστήμιον Αθηνών o Σταδιοδρομία: Δημοσιογράφος, 1911-1958. Δικηγόρος, 1922-1923. Υποδιοικητής Γεν. Διοικήσεως Ηπείρου, 1921-1922. Από του 1925 εκλέγεται Δήμαρχος Μεσολογγίου. Το 1953 εξελέγη βουλευτής του Ελληνικού Συναγερμού εις Μεσολόγγιον. Υφυπουργός Συντονισμού επί της αποκαταστάσεως σεισμοπαθών Ιονίων Νήσων, 1953-1954. Διετέλεσε Γεν. Γραμματεύς Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, 1927-1940. Το 1955 ανεκηρύχθη ισόβιος επίτιμος Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, της οποίας υπήρξεν ο ιδρυτής. Αντεπροσώπευσε την Ελλάδα εις όλα τα διεθνή συνέδρια Δήμων, 1927-1940. Διά την υπερτριακονταετή δημαρχιακήν υπηρεσίαν του ετιμήθη με το Χρυσούν Μετάλλιον του Β.Ε.Ι. Επίτιμος Δήμαρχος των πόλεων Μεσολογγίου και Ληξουρίου, επίτιμος δημότης Ρόδου. Άρχων Μέγας Νομοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 1963. Πρόεδρος του εν Αθήναις Συλλόγου «Οι Φίλοι του Παναγίου Τάφου», του Φιλολογικού Συλλόγου Μεσολογγίου «Αιτωλική Εταιρεία» και άλλων συλλόγων o Βιβλία: «Η έξοδος του Μεσολογγίου» (θεατρικόν), 1934. «Η πόλις του Μεσολογγίου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος», 1936. «Ποίος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοικήσεως εις τον ειρηνικόν αγώνα της λαϊκής ευδαιμονίας», 1936. «Οι Φιλέλληνες», 1937. «Εποποιία Μεσολογγίου», 1937. «Οι πέντε Μεσολογγίται πρωθυπουργοί της Ελλάδος», 1948. «Στο στρατόπεδο του Λυμπεροπούλου», 1950. «Πρόμαχοι της ελληνικής ελευθερίας», 1957. «Οι ναυμάχοι του 1821», 1957. «Η Μονή της Κεχριώνος του Ληξουρίου», 1958. «Η μουσική της Επτανήσου και οι ευεργέται της Κεφαλληνίας» 1959. «Το πάθος και η δίκη του Ιησού Χριστού», 1959. «Η αθάνατος φρουρά του Μεσολογγίου», 1961. «Ανάλυσις του εσωτερικού μας κόσμου», 1961. «Πώς είδα την Γερμανίαν», 1962. «Πώς είδα την Κύπρον», 1962. Πλείσται μελέται εις εφημερίδας και περιοδικά o Παράσημα: Ανώτερος Ταξιάρχης Γεωργίου Α . Ανώτερος Ταξιάρχης Φοίνικος. Χρυσούς Σταυρός Σωτήρος. Μετάλλιον στρατιωτικής αξίας. Μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων (δις). Μεγαλόσταυρος Αρετής (Η.Α.Δ), Αξίας της Δυτικής Γερμανίας. Ανώτερος Ταξιάρχης Ιταλικού Στέμματος, Φινλανδικού Ρόδου, Πολωνικής Αναγεννήσεως, Σκενδέρμπεη (αλβ.), Αγ. Αλεξάνδρου (βουλγ.), Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού. Ταξιάρχης Βρεταννικής Αυτοκρατορίας, Βελγικού Στέμματος, Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Κέδρου (λιβ.), Σουηδικού Αστέρος. Μεγαλόσταυρος Παναγίου Τάφου, Αγ. Μάρκου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Πατριαρχείου Αντιοχείας o Ξέναι γλώσσαι: γαλλική.

Ελληνικόν Who’s who, Αθήνα, 1965