ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Ανδρέας Καστάνης είναι Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, την Ιστορία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, την Ιστορία των πολεμικών συγκρούσεων και την ανάλυση αυτών. ¶λλοι τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο του ερευνητικού έργου του είναι η Ιστορία της παιδείας, η Ελληνική Επανάσταση, η Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (19ος αιώνας), η Καποδιστριακή και Οθωμανική περίοδος, η τοπική ιστορία δήμων-κοινοτήτων. ¶ρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά.