Φώτης, Γιώργος

Ο Γιώργος Ν. Φώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχει πτυχίο Αγρονόμου -Τοπογράφου Μηχανικού και Διδακτορικό στη Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου - και τα δύο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από τριάντα (30) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ποσοτική Χωρική Ανάλυση και έχει επιμεληθεί την έκδοση του συλλογικού τόμου Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια.
Φώτης, Γιώργος Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Οι γεωγραφικοί προβληματισμοί και οι χωρικές αναζητήσεις είναι βασικές προϋποθέσεις των περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς οι περισσότερες αντίστοιχες...

23,22€ 20,90€

Φώτης, Γιώργος Ποσοτική Χωρική Ανάλυση
Ποσοτική Χωρική Ανάλυση
Η Χωρική Ανάλυση (Spatial Analysis) περιλαμβάνει ένα σύνολο από ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές που μελετούν χωρικές οντότητες και φαινόμενα χρησιμοποιώντας...

25,24€ 22,72€

Φώτης, Γιώργος Τοπογραφία - Χαρτογραφία
Τοπογραφία - Χαρτογραφία
Ο σύγχρονος Μηχανικός ασχολείται καθημερινά με το χώρο και ειδικότερα με την επιφάνεια της γης, είτε γιατί τη διαμορφώνει με τεχνικά έργα είτε γιατί παρεμβαίνει...

20,19€ 18,17€